Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
106
106
Funkce snímání
Funkce snímání
Pro pořízení realistických snímků objektu musí být zachována určitá 
konstantní úroveň osvětlení. Pokud se osvětlení mění a není dostatečné, 
můžete zajistit správné osvětlení bleskem. Zvolte správné nastavení podle 
světelného zdroje a objektu.
Nastavení blesku:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Blesk 
ĺ
 možnost.
Ikona
Popis
Vypnout: Blesk je vypnutý.
Inteligentní blesk: Fotoaparát automaticky nastavuje výkon 
blesku podle okolního prostředí.
Automatický: Blesk se spouští automaticky na tmavých místech.
Automatická redukce červených očí: Blesk se odpálí automaticky 
a redukuje efekt červených očí.
Vyrovnávací: Blesk se odpálí při každém snímku. (Dojde k 
automatickému nastavení jasu.)
Vyrovnávací-červené: Blesk se odpálí při každém snímku v režimu 
redukce červených očí.
1. závěrka: Blesk se odpálí okamžitě 
po otevření závěrky. Fotoaparát 
tak pořídí jasný snímek objektu na 
začátku akce.
Směr pohybu míče
Ikona
Popis
2. závěrka: Blesk se odpálí těsně 
před uzavřením závěrky. Fotoaparát 
tak pořídí jasný snímek objektu na 
konci akce.
Směr pohybu míče
Vysokorychlostní synchronizace: Pokud je rychlost závěrky kratší 
než rychlost synchronizace fotoaparátu (tj. nejkratší doba potřebná 
k otevření a zavření závěrky), dojde k několikanásobné aktivaci 
blesku krátce po sobě. Blesk se začne aktivovat po otevření závěrky. 
Tuto možnost lze nastavit, pouze je-li připojen kompatibilní 
volitelný externí blesk. (SEF-580A)
• 
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
• 
Mezi dvěma záblesky blesku je určitá prodleva. Nepohybujte se do doby, než 
dojde k druhému záblesku.
• 
Pokud vyberete možnost Vypnout, blesk se nespustí, ani když je připojen 
externí blesk. Pokud chcete nastavit intenzitu blesku manuálně, blesk se bez 
předblesku spustí pouze jednou.
Používejte pouze blesky schválené společností Samsung. Použití 
nekompatibilních blesků může fotoaparát poškodit.
Blesk