Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
107
Funkce snímání > 
Blesk
Redukce efektu červených očí
Při použití blesku ke snímání osob ve tmě se mohou oči na snímku 
jevit červené. Chcete-li redukovat jev červených očí, vyberte možnost 
Automatická redukce červených očí nebo Vyrovnávací-červené.
Bez redukce červených očí
S redukcí červených očí
Když použijete funkci redukce červených očí, blesk odpálí dva samostatné 
záblesky. Objekt by se až do druhého záblesku neměl pohybovat. U objektů 
příliš vzdálených od fotoaparátu a u pohybujících se objektů se nemusí redukce 
červených očí podařit.
Nastavení intenzity blesku
Pokud je blesk zapnutý, upravte intenzitu blesku o +/- 2 úrovně.
K nastavení intenzity 
blesku:
V režimu Snímání upravte intenzitu blesku volbou možnosti 
[m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Blesk 
ĺ
 možnost 
ĺ
 [D] 
ĺ
 otočení 
ovládacího voliče 1 nebo 2 nebo stisknutí tlačítka [C/F].
Zpět
Nastav
Resetovat
Blesk : Vyrovnávací