Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
108
Funkce snímání > 
Blesk
• 
Můžete také přetáhnout posuvník nebo upravit jeho intenzitu klepnutím na 
/
.
• 
Nastavení intenzity blesku se nemusí projevit, pokud:
 
-
Je objekt příliš blízko k fotoaparátu.
 
-
Je nastavená vysoká citlivost ISO.
 
-
Je hodnota expozice příliš vysoká nebo nízká.
 
-
Jsou podmínky příliš jasné nebo příliš tmavé.
• 
V některých režimech snímání nemůžete funkci použít.
• 
Nasadíte-li na fotoaparát externí blesk s možností regulace intenzity, použijí 
se nastavení intenzity tohoto blesku.
• 
Nachází-li se objekt při použití blesku příliš blízko, světlo může být blokováno, 
a proto výsledný snímek bude tmavý. Zajistěte, aby se objekt nacházel v 
doporučené vzdálenosti; ta se může lišit podle typu objektivu.
• 
Je-li nasazena sluneční clona objektivu, může stínit světlo blesku. Při použití 
blesku sejměte clonu.
Nastavení blesku
Po upevnění externího blesku na fotoaparát nastavte režim blesku, 
hodnotu expozice, jas blesku nebo vícenásobný záblesk. Můžete také 
nastavit bezdrátovou synchronizaci pro ovládání externího blesku. 
Nastavení blesku jsou podporována, pouze je-li připojen kompatibilní 
volitelný externí blesk (SEF-580A).
Nastavení externího blesku
Nastavení externího 
blesku:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Nastavení externího blesku 
ĺ
 možnost.