Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
109
Funkce snímání > 
Blesk
Možnost
Popis
Režim blesku
• 
A-TTL: V režimu A-TTL (pokročilé měření objektivem) 
fotoaparát měří světlo odražené předmětem skrz 
objektiv. Následně vypočítá optimální expozici na 
základě hodnoty expozice a rychlosti závěrky.
• 
Manuální blesk: Blesk vydá maximální záblesk nebo lze 
intenzitu blesku nastavit ručně.
• 
Vícenásobný blesk: Po stisknutí tlačítka [Spoušť ] se 
blesk několikrát aktivuje na základě nastaveného počtu.
EV blesku
Nastavte expozici blesku, pokud je blesk v režimu A-TTL.
Jas blesku
Nastavte jas blesku, pokud je blesk v režimu Manuální 
blesk
.
Nastavení 
vícenásobného 
blesku
Nastavte počet, jas nebo frekvenci blesku, pokud je blesk 
v režimu Vícenásobný blesk.
Pokud je možná výměna dat mezi fotoaparátem a bleskem, je možné upravit 
nastavení externího blesku na fotoaparátu. Bude použito poslední aktivní 
nastavení.
Nastavení bezdrátové synchronizace pro externí blesk
Nastavte bezdrátovou synchronizaci pro ovládání vestavěných a externích 
blesků dálkově pomocí bezdrátových signálů. Systém dálkového ovládání 
se skládá z hlavního blesku, který je upevněn na fotoaparátu a jedné nebo 
více podřízených jednotek. Podřízený blesk je přiřazen jedné ze tří skupin: 
A, B nebo C.
Chcete-li nastavit 
bezdrátovou 
synchronizaci:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Externí 
bezdrátový blesk 
ĺ
 možnost.