Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
110
Funkce snímání > 
Blesk
* Výchozí
Možnost
Popis
Použít 
bezdrátový 
blesk
Nastavení používání bezdrátové synchronizace 
(Vypnout*, Zapnuto)
Kanál
Vyberte kanály pro bezdrátovou synchronizaci. K dispozici 
jsou čtyři kanály pro ovládání různých dálkové systémy 
zároveň. Řídicí a podřízené jednotky blesku ve stejném 
systému dálkového ovládání musí být nastaveny na stejný 
kanál. (Kan. 1Kan. 2Kan. 3Kan. 4)
Režim 
skupinového 
blesku
Nastavení režimu blesku pro skupinu A, B nebo C. Změny 
režimu blesku je nutné provádět na hlavním blesku. 
Změny jsou poté aplikovány na závislé blesky skupiny 
A, B nebo C. Závislé skupiny fungují jako vzdálený systém 
s režimem blesku (TTL nebo ruční) podle nastavení na 
hlavním blesku.
• 
A-TTL: Nastavte expozici blesku, pokud je blesk v režimu 
A-TTL.
• 
Manuální blesk: Nastavte jas blesku, pokud je blesk 
v režimu Manuální blesk.
• 
Vypnout: Blesk se neodpálí.
• 
Možnost Nastavení externího blesku nelze vybrat, když používáte funkci 
externího bezdrátového blesku.
• 
Informace o používání funkce bezdrátové synchronizace s externím bleskem 
naleznete v návodu k použití volitelného externího blesku (SEF-580A).
Zamknutí intenzity blesku
Když je režim blesku nastaven na A-TTL, fotoaparát automaticky vypočítá 
optimální expozici prostřednictvím předblesku. Pokud není expozice 
vypočítaná správně, použijte funkci FEL. Předblesk se odpálí na vámi 
nastavenou oblast a intenzita blesku bude zamčena.
Zamknutí intenzity 
blesku:
Nastavte funkci [a] na FEL 
ĺ
 zaostřete na oblast expozice 
ĺ
 stiskněte tlačítko [a].