Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
111
111
Funkce snímání
Funkce snímání
Režim měření určuje způsob, jímž fotoaparát měří množství světla.
Fotoaparát měří množství světla ve scéně a podle zvoleného režimu 
využívá měření k různým nastavením. Například, pokud objekt vypadá 
tmavší než je jeho skutečná barva, fotoaparát přeexponuje záběr objektu. 
Pokud naopak objekt vypadá světlejší než je jeho skutečná barva, 
fotoaparát podexponuje záběr objektu.
Jas a celková atmosféra snímku jsou rovněž ovlivněny způsobem měření 
množství světla. Vyberte odpovídající nastavení pro podmínky snímání.
Nastavení možností 
měření:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Měření 
ĺ
 možnost.
Vícebodové
Režim Vícebodové počítá množství světla ve více oblastech. Fotoaparát 
nastavuje expozici průměrováním rozsahu jasů celé scény bez ohledu na 
to, zda je osvětlení dostatečné. Vhodné pro běžné fotografování.
Měření