Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
112
Funkce snímání > 
Měření
Středově vyvážené
Režim Středově vyváženo počítá širší oblast než režim Bodové. Vyvažuje 
množství světla ve středu části snímku (60–80 %), poté ve zbytku snímku 
(20–40 %). Režim se doporučuje pro situace, kdy je malý rozdíl mezi 
jasem objektu a pozadím nebo kdy je plocha objektu velká ve srovnání se 
zbytkem kompozice snímku.
Bodové
Režim Bodové počítá množství světla ve středu obrazu. Při pořizování 
snímku v ostrém protisvětle nastaví fotoaparát expozici tak, aby byl objekt 
vyfotografován správně. Pokud byste například zvolili režim Vícebodové v 
protisvětle, fotoaparát vyhodnotí celkové světlo jako dostatečné a objekt 
bude na snímku tmavý. Režim Bodové zabrání takové situaci a počítá 
množství světla ve stanovené oblasti.
Jak znázorňuje fotografie, objet se nachází v jasné oblasti, zatímco pozadí 
je tmavé. Režim Bodové se doporučuje pro případy, kdy je velký rozdíl 
hodnotách expozice objektu a pozadí.