Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
113
Funkce snímání > 
Měření
Měření hodnoty expozice oblasti ostření 
Po zapnutí funkce fotoaparát automaticky nastaví optimální expozici 
výpočtem jasu v oblasti ostření. Tato funkce je k dispozici pouze při výběru 
možnosti Bodové měření nebo Vícebodové měření a Výběrový AF.
Nastavení funkce:
V režimu snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Propojit 
AE s bodem AF 
ĺ
 možnost.