Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
114
114
Funkce snímání
Funkce snímání
Tato funkce automaticky opravuje ztrátu jasných nebo tmavých detailů, k 
nimž může dojít vlivem změn stínů ve snímku.
Pro nastavení 
možnosti Dynamický 
rozsah:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Dynamický rozsah 
ĺ
 možnost.
Bez efektu Dynamický rozsah
S efektem Dynamický rozsah
* Výchozí
Ikona
Popis
Vypnuto*: Dynamický rozsah je vypnutý.
Inteligentní rozsah+: Opraví ztrátu detailů v jasných a tmavých 
místech.
HDR: Zachycení několika fotografií s různou expozicí a jejich 
následná kombinace pro automatické vytvoření jednoho snímku.
• 
Chcete-li nastavit hodnotu úpravy expozice, stiskněte tlačítko 
[F], potom vyberte možnost PotichuStředně nebo Hlasitě.
• 
Možnost ISO nelze nastavit na vyšší hodnotu než ISO 6400.
• 
Možnosti funkce Dynamický rozsah a možnosti funkce 
Průvodce snímky nelze nastavit zároveň.
Dynamický rozsah