Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
117
117
Funkce snímání
Funkce snímání
Pokud nemůžete dosáhnout požadované expozice kvůli silnému kontrastu 
jasu/tmavých míst mezi objektem a pozadím nebo pokud chcete pořídit 
fotografii, na které se objekt nachází mimo oblast automatického ostření, 
můžete zaostření nebo expozici uzamknout a poté pořídit fotografii.
Když je funkce zámku expozice přiřazena tlačítku [a] (příklad)
Nastavte rámeček ostření a změřte expozici namáčknutím 
tlačítka [Spoušť ].
Stiskem tlačítka [a] zamknete expozici.
Po zamknutí expozice upravte kompozici.
Namáčknutím tlačítka [Spoušť ] proveďte zaostření a pak 
domáčknutím tlačítka [Spoušť ] pořiďte fotografii.
Když je funkce zámku ostření přiřazena tlačítku [a] (příklad)
Nastavte rámeček ostření a zaostřete namáčknutím tlačítka 
[Spoušť ].
Stiskem tlačítka [a] zamknete ostření.
Po zamknutí ostření upravte kompozici.
Namáčknutím tlačítka [Spoušť ] změřte expozici a pak 
domáčknutím tlačítka [Spoušť ] pořiďte fotografii.
Funkci přiřazenou tlačítku [a] můžete změnit na zámek ostření, zámek 
expozice nebo obě. (str. 175)
Expoziční paměť/paměť ostření