Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
118
118
Funkce snímání
Funkce snímání
Oddělí oblast expozice a oblast ostření nebo je znovu sloučí. Tato funkce je 
dostupná pouze po nastavení dotykového AF na hodnotu Dotykový AF.
Na obrazovce klepněte na oblast a zaostřete na ni.
• 
Na rámečku ostření se objeví ikona oddělení expozice 
.
Přetáhněte   do expoziční oblasti.
• 
Oblast ostření a oblast expozice budou odděleny.
• 
Klepnutím a podržením těchto oblastí zamknete nastavení ostření 
nebo expozice.
• 
Oblasti ostření a expozice znovu sloučíte, pokud je přetáhnete na 
sebe.
Expozice
Ostření
Stisknutím tlačítka [Spoušť ] pořídíte fotografii.
• 
Pokud stisknete tlačítko [a], zatímco je jeho funkce nastavena na Podržet 
AEL
, nedojde k oddělení expozice/ostření.
• 
Používání funkce oddělení expozice/ostření můžete nastavit stisknutím 
tlačítka [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Oddělení expozice/zaostření 
ĺ
 Vypnuto nebo 
Zapnout v režimu Snímání.
Oddělení expozice/ostření