Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
11
Obsah
Spravovat Vlastní režim ........................................................................................  171
Komprese RAW ........................................................................................................  171
Redukce šumu .........................................................................................................  171
Barevný prostor .......................................................................................................  172
Oprava deformace .................................................................................................  173
Uživatelské nastavení ...........................................................................................  173
Rozvržení ...................................................................................................................   173
Označení středu ......................................................................................................  174
Přiřazení tlačítka .....................................................................................................  174
Nastavení iFn ............................................................................................................  177
Nastavení rychlosti tlačítka objektivu .............................................................  178
Ovládání dotykem .................................................................................................  178
Automatický autoportrét ....................................................................................  178
Kontrolka AF .............................................................................................................  178
Elektronická závěrka .............................................................................................  179
MobileLink/Velikost snímku NFC ......................................................................  179