Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
119
119
Funkce snímání
Funkce snímání
Dále jsou popsány funkce dostupné pro video.
Velikost videa
Nastavení rozlišení videa.
Nastavení možností 
rozlišení videa:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 g 
ĺ
 
Velikost videa 
ĺ
 možnost.
Pokud je položka Video výstup nastavena na hodnotu NTSC
* Výchozí
Ikona
Velikost
Doporučeno pro
4096X2160 (24p)
Prohlížení na televizoru 4K UHD.
3840X2160 (30p)
Prohlížení na televizoru 4K UHD.
*
1920X1080 (60p)
Prohlížení na televizoru Full HD. (Videa 
zaznamenaná s tímto nastavením 
nemusí být možno přehrát na některých 
televizorech HD nebo chytrých telefonech 
nepodporujících 60p.)
1920X1080 (30p)
Prohlížení na televizoru Full HD.
1920X1080 (24p)
Prohlížení na televizoru Full HD.
1920X1080 (15p)
Prohlížení na televizoru Full HD. 
(Dostupné pouze s některými možnostmi 
inteligentního filtru.)
1280X720 (120p)
Prohlížení na televizoru HD. (Videa 
zaznamenaná s tímto nastavením 
nemusí být možno přehrát na některých 
televizorech HD nebo chytrých telefonech 
nepodporujících 120p.)
1280X720 (60p)
Prohlížení na televizoru HD.
1280X720 (30p)
Prohlížení na televizoru HD.
640X480 (60p)
Prohlížení na televizoru.
640X480 (30p)
Prohlížení na televizoru.
640X480 (MJPEG)
Prohlížení na televizoru.
Funkce videa