Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
120
Funkce snímání > 
Funkce videa
Pokud je položka Video výstup nastavena na hodnotu PAL
* Výchozí
Ikona
Velikost
Doporučeno pro
4096X2160 (24p)
Prohlížení na televizoru 4K UHD.
3840X2160 (25p)
Prohlížení na televizoru 4K UHD.
*
1920X1080 (50p)
Prohlížení na televizoru Full HD. (Videa 
zaznamenaná s tímto nastavením nemusí být 
možno přehrát na některých televizorech HD 
nebo chytrých telefonech nepodporujících 50p.)
1920X1080 (25p)
Prohlížení na televizoru Full HD.
1920X1080 (24p)
Prohlížení na televizoru Full HD.
1920X1080 (12.5p)
Prohlížení na televizoru Full HD. (Dostupné 
pouze s některými možnostmi inteligentního 
filtru.)
1280X720 (100p)
Prohlížení na televizoru HD. (Videa zaznamenaná 
s tímto nastavením nemusí být možno přehrát 
na některých televizorech HD nebo chytrých 
telefonech nepodporujících 100p.)
1280X720 (50p)
Prohlížení na televizoru HD.
1280X720 (25p)
Prohlížení na televizoru HD.
640X480 (50p)
Prohlížení na televizoru.
640X480 (25p)
Prohlížení na televizoru.
640X480 (MJPEG)
Prohlížení na televizoru.
Pokud zvolíte velikost videa 4096X2160 nebo 3840X2160 a připojíte fotoaparát 
k televizoru s podporou HDMI pomocí kabelu HDMI, velikost videa bude 
automaticky nastavena na 1920X1080 (30p).
Kvalita videa
Nastavení kvality videa.
Nastavení možností 
kvality videa:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 g 
ĺ
  
Kvalita videa 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Ikona
Přípona
Popis
HEVC, MP4
Normální: Nahrává video v normální kvalitě.
HEVC, MP4
Vysoká kvalita*: Nahrává video ve vysoké kvalitě.
HEVC, MP4
Profi: Nahrává video ve výjimečně vysoké kvalitě.  
K dispozici, pouze pokud je rozlišení videa 
nastaveno na 1920X1080 nebo vyšší.
 je formát určený k úpravám. Video ve formátu 
 se v závislosti na 
vlastnostech počítače nemusí přehrávat plynule. Doporučujeme, abyste 
fotoaparát k televizoru UHD připojili pomocí kabelu HDMI, zajistíte tak plynulé 
přehrávání videa.