Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
122
Funkce snímání > 
Funkce videa
Rychlé/pomalé video
Nastavte rychlost přehrávání videa.
Nastavení možností 
rychlosti přehrávání:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 g 
ĺ
 Rychlé/
pomalé video 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Ikona
Popis
x0.25: Nahrajte video určené k přehrávání při 1/4 běžné rychlosti. 
K dispozici pouze ve formátech 1280X720 (30p/25p), 640X480 
(30p/25p).
x0.5: Nahrajte video určené k přehrávání při 1/2 běžné rychlosti. 
K dispozici pouze ve formátech 1920X1080 (30p/25p), 1280X720 
(60p/50p/30p/25p), 640X480 (60p/50p/30p/25p).
x1*: Nahrajte video určené k přehrávání při běžné rychlosti.
x5: Nahrajte video určené k přehrávání při 5X běžné rychlosti.
x10: Nahrajte video určené k přehrávání při 10X běžné rychlosti.
x20: Nahrajte video určené k přehrávání při 20X běžné rychlosti.
• 
Pokud vyberete jinou možnost než x1, nebude funkce záznamu zvuku a 
funkce opravy zkreslení podporována.
• 
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
Odezva AF
Nastavte dobu zpoždění pro automatickou změnu ostření během 
nahrávání videa. Pokud je odezva nastavená na nízkou, bude fotoaparát 
měnit ostření pomalu, když do závěru vstoupí nový objekt. Pokud je 
odezva nastavená na vysokou, bude fotoaparát měnit ostření rychle.
Úprava odezvy AF:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 g 
ĺ
 
Odezva AF 
ĺ
 možnost.
• 
Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je funkce Rychlé/pomalé 
video
 nastavena na x1.
• 
Tato funkce není k dispozici s následujícími objektivy:
 
-
SAMSUNG 16mm F2.4
 
-
SAMSUNG 20mm F2.8
 
-
SAMSUNG 30mm F2
 
-
SAMSUNG 60mm F2.8 Macro ED OIS SSA
 
-
SAMSUNG 85mm F1.4 ED SSA
 
-
SAMSUNG 20-50mm F3.5-5.6 ED II