Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
124
Funkce snímání > 
Funkce videa
Zvuk
V některých případech je video bez zvuku zajímavější než se zvukem. 
Vypnutím zvuku zaznamenáte němé video.
Nastavení možností 
zvuku:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 g 
ĺ
 Zvuk 
ĺ
 možnost.
Větrný filtr
Když zaznamenáte videa v hlučných prostředích, může dojít k uložení 
nechtěných zvuků na video. Zvláště hluk silného větru vás může u 
sledování videa rušit. K odstranění určitých hluků na pozadí navíc k hluku 
větru můžete použít funkci Větrný filtr.
Postup snížení hluku 
větru:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 g 
ĺ
  
Větrný filtr 
ĺ
 možnost.
Úroveň hlasitosti mikrofonu
Nastavení hlasitosti mikrofonu pro podmínky snímání.
Pro nastavení 
hlasitosti mikrofonu:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 g 
ĺ
 Úroveň 
hlasitosti mikrofonu 
ĺ
 upravte úroveň hlasitosti mikrofonu 
otočením ovládacího voliče 1 a 2 nebo stisknutím tlačítka 
[C/F] 
ĺ
 klepněte na Nastav.
Inteligentní rozsah+
Opravení ztráty detailů v jasných a tmavých místech.
Nastavení možnosti 
Inteligentní rozsah+:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 g 
ĺ
 
Inteligentní rozsah+ 
ĺ
 možnost.