Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
126
Přehrávání/Úpravy
Zjistěte jak prohlížet fotografie a miniatury videa a jak chránit nebo 
odstraňovat soubory.
Pokud nějakou dobu neprovedete žádnou činnost, informace a ikony na obrazovce 
zmizí. Když stisknete tlačítko nebo klepnete na obrazovku, znovu se objeví.
Zobrazení snímků
Stiskněte tlačítko [y].
• 
Zobrazí se naposledy přehrávaný nebo pořízený soubor.
Otáčením ovládacího voliče 2 nebo stisknutím tlačítka [C/F] 
procházejte soubory.
• 
Můžete také přetáhnout snímek doleva nebo doprava a přejít na 
další soubor.
Soubory zachycené jinými fotoaparáty nemusí být možné upravovat nebo 
přehrávat z důvodu nepodporovaných rozměrů nebo kodeků. K úpravě a 
přehrávání těchto souborů použijte počítač nebo jiné zařízení.
Zobrazení miniatur snímků.
Pro vyhledání požadovaných fotografií a videí přepněte do zobrazení 
miniatur. V zobrazení miniatur je zobrazeno několik snímků současně, což 
umožňuje snadno vyhledávat položky, které potřebujete. Soubory můžete 
také klasifikovat a zobrazovat podle kategorie, například data nebo typu 
souboru.
Vše
Otočením ovládacího voliče 1 doleva vyberete režim 
zobrazení miniatur.
(Otočením ovládacího voliče 1 doprava se vrátíte do 
předchozího režimu.)
Vyhledávání a správa souborů