Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
127
Přehrávání/Úpravy > 
Vyhledávání a správa souborů
Zobrazení souborů podle kategorií
V zobrazení miniatur stiskněte kategorii [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Filtr 
ĺ
 kategorie.
• 
Můžete také klepnout na aktuální název kategorie a otevřít seznam 
možností.
* Výchozí
Možnost
Popis
Vše*
Zobrazit soubory normálně.
Datum
Zobrazení souborů podle data pořízení.
Typ
Zobrazení souborů podle typu.
Vyberte seznam, který chcete otevřít.
Vyberte soubor, který chcete zobrazit.
Klepnutím na možnost   se vraťte do předchozího zobrazení.