Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
12
Obsah
Údaje o baterii............................................................................................................. 194
Výdrž baterie ............................................................................................................... 195
Hlášení slabé baterie ................................................................................................ 195
Poznámky k užívání baterie ................................................................................... 195
Opatření týkající se baterie .................................................................................... 196
Poznámky k nabíjení baterie ................................................................................. 196
Poznámky pro nabíjení po připojení k počítači .............................................. 197
Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně ........... 197