Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
129
Přehrávání/Úpravy > 
Vyhledávání a správa souborů
Ochrana souborů
Ochrana souborů před náhodným vymazáním.
V režimu Přehrávání stiskněte položku [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 
Chránit 
ĺ
 Hromadná ochrana.
Otočte ovládacím voličem 2 nebo stiskněte [C/F], abyste se 
přesunuli na soubor, potom soubor zvolte stisknutím položky 
[o].
Stiskněte tlačítko [a].
• 
Chráněný soubor nelze odstranit nebo otáčet.
• 
Soubor lze v režimu Přehrávání přímo ochránit tak, že jej vyberete a poté 
stisknete tlačítko [a]. Chcete-li ochranu souboru zrušit, znovu stiskněte 
tlačítko [a].
• 
Chcete-li ochránit všechny sekvenční snímky v balíčku, stiskněte tlačítko 
[a], když je balíček fotografií vybraný.
Zamknout/odemknout všechny soubory
Zamkne nebo odemkne všechny soubory.
V režimu Přehrávání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Chránit 
ĺ
 Chránit vše.
Vyberte možnost.
Možnost
Popis
Zrušit
Návrat do předchozí nabídky.
Odblokovat
Odemknout všechny soubory.
Zablokovat
Zamknout všechny soubory.