Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
130
Přehrávání/Úpravy > 
Vyhledávání a správa souborů
Mazání souborů
Mazáním souborů v režimu Přehrávání můžete uvolnit paměťovou kartu. 
Chráněné soubory lze vymazat až po odstranění ochrany.
Mazání jednoho souboru
Můžete zvolit jeden soubor a smazat jej.
V režimu Přehrávání vyberte soubor a stiskněte tlačítko [n].
Po zobrazení kontextové nabídky vyberte možnost Ano.
Mazání více souborů
Můžete zvolit více souborů a smazat je najednou.
V režimu Přehrávání stiskněte volbu [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Vymazat 
ĺ
 Hromadné odstr..
• 
V zobrazení miniatur stiskněte volbu [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Vyberte 
položku.
• 
Případně v zobrazení miniatur stiskněte tlačítko [n], a pak vyberte 
soubor, který chcete odstranit.
Otočte ovládacím voličem 2 nebo stiskněte [C/F], abyste se 
přesunuli na soubor, potom soubor zvolte stisknutím položky 
[o].
• 
Dalším stisknutím tlačítka [o] volbu zrušíte.
Stiskněte tlačítko [n].
Po zobrazení kontextové nabídky vyberte možnost Ano.
Mazání všech souborů
Můžete smazat všechny soubory z paměťové karty najednou.
V režimu Přehrávání stiskněte tlačítko [m].
Vyberte volbu z 
ĺ
 Vymazat 
ĺ
 Vymazat vše.
Po zobrazení kontextové nabídky vyberte možnost Ano.