Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
131
Přehrávání/Úpravy
Zvětšení snímku
Můžete zvětšovat snímky při zobrazení v režimu Přehrávání. Můžete rovněž 
použít funkci Ořez k vybrání části snímku na obrazovce a uložit ji jako 
samostatný soubor.
Zvětšená oblast
Zvětšení (maximální zvětšení se 
může měnit podle rozlišení.)
Celý snímek
Ořezání
Otočením ovládacího voliče 1 doprava fotografii zvětšíte.  
(Otočením ovládacího voliče 1 doleva fotografii zmenšíte.)
Význam
Proveďte
Pohyb zvětšené oblasti
Stiskněte tlačítko [D/I/C/F].
Ořezání zvětšeného snímku
Stiskněte tlačítko [f]. (uloží se jako 
nový soubor)
Návrat do původního snímku
Stiskněte tlačítko [o].
• 
Chcete-li zmenšit nebo zvětšit fotografii, můžete také přitáhnout prsty nebo 
je oddálit od sebe na obrazovce. Můžete také na oblast dvakrát klepnout a 
rychle ji zvětšit.
• 
Mezi soubory se můžete přesouvat otáčením ovládacího voliče 2 i při 
zvětšeném snímku.
Zobrazení snímků