Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
132
Přehrávání/Úpravy > 
Zobrazení snímků
Spuštění prezentace
Můžete zobrazit snímky jako prezentaci a použít různé efekty.
V režimu Přehrávání stiskněte tlačítko [m].
Vyberte možnost z 
ĺ
 Možnosti prezentace.
Vyberte možnost efektu prezentace.
• 
Pro spuštění prezentace bez efektů přeskočte na krok 4.
* Výchozí
Možnost
Popis
Režim 
přehrávání
Nastavte, zda se prezentace přehraje jednou, nebo 
opakovaně. (Přehrát jednou*, Opakovat)
Interval
Nastavení intervalu mezi snímky. (1 s*, 3 s5 s10 s)
Efekt
• 
Nastavení efektu změny scény mezi fotografiemi.
• 
Chcete-li zrušit efekty, vyberte možnost Vypnout.
Stiskněte tlačítko [m].
Vyberte možnost Spustit prezentaci.
Prohlížení prezentace.
• 
Stisknutím tlačítka [o] prezentaci pozastavte.
• 
Stisknutím tlačítka [o] znovu spusťte prohlížení.
• 
Stisknutím tlačítka [m] zastavte prezentaci a vraťte se do režimu 
přehrávání.