Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
133
Přehrávání/Úpravy > 
Zobrazení snímků
Zobrazení průvodce přeexpozicí
Přeexponované oblasti fotografie budou blikat.
Zobrazení průvodce 
přeexpozicí:
V režimu Přehrávání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 
Průvodce přeexpozicí 
ĺ
 možnost.
Zobrazení intervalového snímání
Prohlížení fotografií, které byly zachyceny pomocí funkce Interval 
zachycení.
Chcete-li zobrazit 
intervalové snímání:
V režimu Přehrávání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 
Přehrát snímky intervalu.
Řazení souborů
Soubory můžete řadit od nejnovějších, nebo od nejstarších.
Nastavení možností 
řazení:
V režimu Přehrávání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 
Seřadit podle 
ĺ
 možnost.
Automatické otočení
Při zapnutém Automatické otočení fotoaparát automaticky otáčí snímky 
pořízené svisle tak, aby správně vyplnily vodorovně orientovaný displej.
Volba možností 
automatického 
otočení:
V režimu Přehrávání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 
Automatické otočení 
ĺ
 možnost.
Převod do JPEG
Převádějte soubory RAW na soubory JPG.
Převádění souborů:
V režimu Přehrávání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 
Změnit formát na JPG.