Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
135
Přehrávání/Úpravy > 
Přehrávání videa
Nastavení jasu videa
Nastavení jasu videa během přehrávání.
Chcete-li nastavit jas 
videa:
Dotkněte se levé poloviny displeje 
ĺ
 táhněte nahoru nebo 
dolů.
Stop
Zachytit
Nastavení hlasitosti videa
Nastavení hlasitosti videa během přehrávání.
Chcete-li nastavit 
hlasitost videa:
Klepněte na pravou polovinu displeje 
ĺ
 táhněte nahoru 
nebo dolů.
Stop
Zachytit
• 
Můžete také klepnout na tlačítko 
 a přetáhnout jezdec na panelu ovládání 
hlasitosti nahoru nebo dolů.
• 
Můžete také stisknout tlačítko [D/I] a nastavit hlasitost videa.