Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
137
Přehrávání/Úpravy
Provádějte úpravy fotografií, například změnu velikosti nebo otáčení. 
Upravené fotografie se uloží jako nové soubory s odlišným názvem. 
Fotografie zachycené v některých režimech nelze upravovat pomocí 
funkce Úprava obrazu.
Postup úpravy 
snímků:
V režimu Přehrávání přejděte na fotografii a pak klepněte na 
položku [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Úprava snímku 
ĺ
 možnost.
• 
Některé snímky nemusí být možné upravit pomocí funkce Upravit snímek. V 
takovém případě použijte dodaný software pro editaci snímků.
• 
Fotoaparát uloží upravené snímky jako nové soubory.
• 
Upravené snímky mohou být převedeny na nižší rozlišení.
• 
Snímky nelze upravovat při prohlížení sekvenčních snímků z balíčku fotografií. 
Abyste fotografii mohli upravit, otevřete balíček fotografií a vyberte fotografii.
Ořezání snímku
Klepněte na možnost 
 
ĺ
  .
Přetáhněte strany pole a upravte velikost oblasti ořezu.
Přetáhněte pole a upravte polohu oblasti ořezu.
Stiskněte tlačítko [o] nebo klepněte na možnost Hotovo.
Klepnutím na tlačítko   soubor uložte.
Úprava snímků