Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
138
Přehrávání/Úpravy > 
Úprava snímků
Otáčení snímku
Klepněte na možnost 
 
ĺ
  .
Klepněte na možnost.
Otočit : Vpravo 90˚
Zrušit
Hotovo
Stiskněte tlačítko [o] nebo klepněte na možnost Hotovo.
Klepnutím na tlačítko   soubor uložte.
• 
Fotografii můžete také otočit v režimu Přehrávání stisknutím tlačítka [m] a 
pak výběrem položky z 
ĺ
 Otočit 
ĺ
 požadovaná možnost.
• 
Fotoaparát přepíše původní soubor.
Změna velikost fotografií
Změní velikost fotografie a uloží ji jako nový soubor.
Klepněte na možnost 
 
ĺ
 
.
Klepněte na možnost.
Změnit velikost : 13.9M (3:2)
Zrušit
Hotovo
Stiskněte tlačítko [o] nebo klepněte na možnost Hotovo.
Klepnutím na tlačítko   soubor uložte.
Dostupné možnosti změny velikosti se liší v závislosti na původní velikosti 
fotografie.