Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
13
Fotografické koncepce
Stojící fotograf
Komponujte snímek stoje zpříma s nohama na šíři ramen a s lokty 
směřujícími dolů.
Fotografický postoj
Pro pořízení dobrých snímků je nezbytný správný postoj se stabilizací 
fotoaparátu. I když držíte fotoaparát správně, špatný postoj může způsobit 
roztřesení záběru. Stůjte zpříma a zůstaňte v klidu, zajistíte tak stabilní 
základnu pro fotoaparát. Při použití dlouhé expoziční doby zadržte dech, 
aby se omezil pohyb těla.
Držení fotoaparátu
Přidržte fotoaparát pravou rukou a umístěte pravý ukazovák na tlačítko 
spouště. Levou rukou podpírejte objektiv.