Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
139
Přehrávání/Úpravy > 
Úprava snímků
Úpravy fotografií
Zachycené snímky můžete opravit nastavením jasu, kontrastu nebo barev.
Klepněte na možnost  .
Klepněte na možnost úprav.
• 
Pokud jste vybrali položku   (Automatické nastavení), přeskočte 
na krok 4.
Ikona
Popis
Originál (Resetování do původního snímku.)
Automatické úpravy
Jas
Kontrast
Sytost
Nastavení RGB
Teplota barev
Expozice
Odstín
Otáčením ovládacího voliče 1 nebo 2 nebo stisknutím tlačítka 
[
C/F] upravte možnost.
• 
Možnost můžete také upravit přetažením posuvníku nebo 
klepnutím na +/-.
Stiskněte tlačítko [
o] nebo klepněte na možnost Hotovo.
Klepnutím na tlačítko   soubor uložte.
Retuš tváře
Klepněte na možnost   
  .
Otáčením ovládacího voliče 1 nebo 2 nebo stisknutím tlačítka 
[
C/F] upravte možnost.
• 
Možnost můžete také upravit přetažením posuvníku nebo 
klepnutím na +/-.
• 
Jak se číslo zvyšuje, tak se budou tóny tváře zesvětlovat a 
vyhlazovat.
Stiskněte tlačítko [
o] nebo klepněte na možnost Hotovo.
• 
Chcete-li zrušit opravu, klepněte na tlačítko  .
Klepnutím na tlačítko   soubor uložte.