Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
140
Přehrávání/Úpravy > 
Úprava snímků
Používání efektů inteligentních filtrů
Na snímky můžete použít speciální efekty.
Klepněte na tlačítko 
 a pak klepněte na možnost.
Inteligentní filtr : Vinětace
Zrušit
Hotovo
Možnost
Popis
Původní
Žádný efekt
Vinětace
Uplatní se staře vypadající barvy, vysoký kontrast a 
silný efekt vinětace Lomo fotoaparátů.
Miniatura (H)
Uplatní se efekt náklonu a posunutí, čímž se objekt 
zobrazí v miniatuře. Horní a spodní část fotografie 
bude rozmazaná.
Miniatura (V)
Uplatní se efekt náklonu a posunutí, čímž se objekt 
zobrazí v miniatuře. Levá a pravá část fotografie 
bude rozmazaná.
Možnost
Popis
Malba vodovými 
barvami
Použije efekt barev Malba vodovými barvami.
Červená
Odstraní sytost všech barev kromě červené.
Zelená
Odstraní sytost všech barev kromě zelené.
Modrá
Odstraní sytost všech barev kromě modré.
Žlutá
Odstraní sytost všech barev kromě žluté.
Stiskněte tlačítko [o] nebo klepněte na možnost Hotovo.
Klepnutím na tlačítko   soubor uložte.