Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
142
Připojení a přenos
Připojení k chytrému telefonu
Používání funkcí NFC v režimu Snímání
V režimu Snímání propojte fotoaparát a chytrý telefon umístěním antény 
NFC jednoho zařízení do blízkosti značky NFC druhého zařízení. Stiskněte 
tlačítko [R] nebo spusťte aplikaci Samsung Camera Manager na chytrém 
telefonu, potom spusťte MobileLink, Remote Viewfinder, Quick Transfer 
nebo Pro Suggest Market. (str. 144, 146, 149)
Používání funkce NFC
Umístěte anténu NFC do blízkosti značky NFC fotoaparátu, abyste 
fotoaparát připojili k chytrému telefonu. V režimu Přehrávání můžete také 
přenášet soubory do zařízení NFC.
• 
Tato funkce je podporována chytrými telefony s funkcí NFC s operačním 
systémem Android. Doporučujeme používat nejnovější verzi. Tato funkce není 
k dispozici pro zařízení se systémem iOS.
• 
Před použitím této funkce byste si měli do telefonu nebo zařízení nainstalovat 
aplikaci Samsung Camera Manager. Abyste mohli nainstalovat Samsung 
Camera Manager, stáhněte a nainstalujte Samsung Camera Manager Inst. z 
obchodu Google Play. Samsung Camera Manager je podporován operačním 
systémem Android 4.2.2 nebo novějším.
• 
Pro načtení značky NFC umístěte zařízení s aktivní funkcí NFC do blízkosti 
značky NFC fotoaparátu na dobu více než 2 sekund.
• 
Velikost přenášených fotografií nastavíte stisknutím tlačítka [m] a pak 
výběrem položky d 
ĺ
 MobileLink/Velikost snímku NFC 
ĺ
 možnost.
• 
Značku NFC žádným způsobem neupravujte.