Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
143
Připojení a přenos > 
Připojení k chytrému telefonu
Používání funkcí NFC v režimu Přehrávání (Photo Beam)
V režimu Přehrávání přenese fotoaparát aktuální soubory automaticky do 
chytrého telefonu, když zařízení umístíte blízko sebe, zatímco jsou obě 
zařízení propojena pomocí Bluetooth.
• 
Chcete-li přenášet více souborů, vyberte soubory ze zobrazení miniatur 
a pak načtěte značku ze zařízení s aktivovanou funkcí NFC.
Používání funkce GPS geotagging
Chcete-li ukládat informace GPS, když pořizujete fotografie pomocí tohoto 
fotoaparátu, propojte fotoaparát a chytrý telefon pomocí Bluetooth. 
Potom na chytrém telefonu aktivujte funkci GPS.