Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
144
Připojení a přenos > 
Připojení k chytrému telefonu
Odesílání souborů na chytrý telefon
Pomocí funkce MobileLink můžete snadno odesílat fotografie do chytrého 
telefonu.
• 
Funkce MobileLink je podporována chytrými telefony a tablety s operačním 
systémem Android nebo iOS. (Některé modely nepodporují všechny funkce.) 
Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na nejnovější verzi. 
Pokud zařízení neobsahuje poslední verzi firmwaru, nemusí tato funkce 
správně pracovat.
• 
Před použitím této funkce byste si měli do telefonu nebo zařízení nainstalovat 
aplikaci Samsung Camera Manager. Abyste mohli nainstalovat Samsung 
Camera Manager, stáhněte a nainstalujte Samsung Camera Manager Inst. 
z obchodu Google Play nebo obchodu Apple App Store. Samsung Camera 
Manager je podporován operačním systémem Android OS 4.2.2, iOS 6.1 nebo 
novějším.
• 
Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné 
soubory.
• 
Současně lze zobrazit až 1 000 souborů a odeslat až 1 000 souborů.
• 
Pokud používáte tuto funkci na zařízení se systémem iOS, může dojít ke ztrátě 
připojení k síti Wi-Fi.
• 
Soubory MJPEG nelze odesílat.
• 
Videa nelze odesílat do zařízení iOS.
• 
Soubory RAW jsou před odesláním převedeny do formátu JPEG.
• 
Přehrávání videa není možné u chytrých telefonů, které nepodporují kodeky 
H.265.
• 
Velikost přenášených fotografií nastavíte stisknutím tlačítka [
m] a pak 
výběrem položky 
 MobileLink/Velikost snímku NFC 
 možnost.
• 
Obrazovka se vypne, pokud na fotoaparátu neprovedete žádnou operaci po 
dobu 30 sekund.
• 
Můžete také klepnout na možnost 
 v režimu Přehrávání, a potom zvolit 
.
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [
R].
• 
Můžete také stisknout a přidržet tlačítko [
R], abyste funkci 
MobileLink spustili přímo.
Klepněte na možnost  .
• 
Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace, 
vyberte možnost Další.
• 
Pokud fotoaparát a chytrý telefon propojíte pomocí ručního 
připojení Wi-Fi, můžete aktivovat blokování přístupu rozhraní Wi-Fi. 
(str. 183)
• 
Pokud fotoaparát a chytrý telefon propojíte pomocí ručního 
připojení Wi-Fi, není k dispozici funkce Bluetooth.
V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung Camera 
Manager.
• 
Chcete-li na chytrém telefonu s povolenou funkcí NFC spustit 
aplikaci automaticky, zapněte tuto funkci a umístěte chytrý telefon 
poblíž značky NFC (str. 32) na fotoaparátu. Ověřte, zda je chytrý 
telefon připojen k fotoaparátu a pak přejděte na krok 6.