Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
146
Připojení a přenos > 
Připojení k chytrému telefonu
Dálkové ovládání fotoaparátu pomocí 
chytrého telefonu
Pomocí funkce Remote Viewfinder na chytrém telefonu můžete ovládat 
fotoaparát a dálkově pořizovat fotografie nebo nahrávat video.
• 
Funkce Remote Viewfinder je podporována chytrými telefony nebo tablety 
s operačním systémem Android nebo iOS. (Některé modely nepodporují 
všechny funkce.) Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na 
nejnovější verzi. Pokud zařízení neobsahuje poslední verzi firmwaru, nemusí 
tato funkce správně pracovat.
• 
Před použitím této funkce byste si měli do telefonu nebo zařízení nainstalovat 
aplikaci Samsung Camera Manager. Abyste mohli nainstalovat Samsung 
Camera Manager, stáhněte a nainstalujte Samsung Camera Manager Inst. 
z obchodu Google Play nebo obchodu Apple App Store. Samsung Camera 
Manager je podporován operačním systémem Android OS 4.2.2, iOS 6.1 nebo 
novějším.
• 
Tato funkce není k dispozici, pokud připojíte 3D objektiv ve 3D režimu.
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [R].
Klepněte na možnost  .
• 
Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace, 
vyberte možnost Další.
• 
Pokud fotoaparát a chytrý telefon propojíte pomocí ručního 
připojení Wi-Fi, můžete aktivovat blokování přístupu rozhraní Wi-Fi. 
(str. 183)
• 
Pokud fotoaparát a chytrý telefon propojíte pomocí ručního 
připojení Wi-Fi, není k dispozici funkce Bluetooth.
V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung Camera 
Manager.
• 
Chcete-li na chytrém telefonu s povolenou funkcí NFC spustit 
aplikaci automaticky, zapněte tuto funkci a umístěte chytrý telefon 
poblíž značky NFC (str. 32) na fotoaparátu. Ověřte, zda je chytrý 
telefon připojen k fotoaparátu a pak přejděte na krok 6.
Vyberte fotoaparát ze seznamu v chytrém telefonu.
• 
Chytrý telefon se může připojit pouze k jednomu fotoaparátu 
současně.
• 
Pokud je aktivní blokování přístupu rozhraní Wi-Fi a síť Wi-Fi je 
připojená, zadejte kód PIN zobrazený na fotoaparátu do chytrého 
telefonu.