Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
147
Připojení a přenos > 
Připojení k chytrému telefonu
Na fotoaparátu povolte připojení chytrého telefonu k 
fotoaparátu nebo potvrďte požadavek na registraci.
• 
Pokud už byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se 
automaticky.
• 
Pokud se objeví vyskakovací zpráva, která vás vyzve, abyste 
provedli nastavení automatického času, vyberte možnost Ano
abyste synchronizovali datum a čas fotoaparátu s datem a časem v 
chytrém telefonu. (str. 183)
V chytrém telefonu vyberte položku 
q a otevřete inteligentní 
panel.
V chytrém telefonu nastavte možnosti snímání.
• 
Během používání této funkce nejsou některá tlačítka fotoaparátu 
k dispozici.
• 
Tlačítko transfokátoru a tlačítko spouště nebudou při použití této 
funkce na chytrém telefonu funkční.
• 
Některé možnosti snímání nejsou podporovány.
• 
Nastavené možnosti snímání zůstanou ve fotoaparátu i po ukončení 
připojení k chytrému telefonu.
Klepněte na položku   a vraťte se na obrazovku snímání.
V chytrém telefonu klepnutím a podržením tlačítka   snímek 
zaostřete a pak ho zachyťte uvolněním tlačítka.
• 
Klepněte na položku   a nahrajte video a pak klepněte na položku 
 a zastavte video.
• 
Klepněte na možnost  , zobrazte pořízenou fotografii a odešlete ji 
do chytrého telefonu.
• 
Je-li v chytrém telefonu aktivní funkce GPS, budou spolu se 
zachycenou fotografií uloženy i údaje z GPS.
• 
Pokud používáte tuto funkci, ideální vzdálenost mezi fotoaparátem a chytrým 
telefonem se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
• 
Aby bylo možné použít tuto funkci, chytrý telefon se musí nacházet ve 
vzdálenosti 7 m od fotoaparátu.
• 
Po uvolnění tlačítka 
 v chytrém telefonu potrvá zachycení fotografie 
nějakou dobu.
• 
Funkce Remote Viewfinder se deaktivuje, pokud:
 -
Přijmete příchozí hovor na zařízeních iOS.
 -
Se vypne buď fotoaparát nebo chytrý telefon.
 -
Zařízení ztratí připojení Bluetooth nebo Wi-Fi.
 -
Je připojení Bluetooth nebo Wi-Fi slabé nebo nestabilní.
 -
Neprovedete po dobu přibližně 3 minut s aktivním připojením žádnou 
operaci.