Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
148
Připojení a přenos > 
Připojení k chytrému telefonu
Použití chytrého telefonu jako dálkové 
spouště závěrky
Pomocí funkce Spoušť Bluetooth v aplikaci Samsung Camera Manager na 
chytrém telefonu můžete chytrý telefon používat jako dálkovou spoušť 
fotoaparátu.
• 
Tato funkce je podporována chytrými telefony s operačním systémem 
Android. Doporučujeme používat nejnovější verzi. Tato funkce není k dispozici 
pro zařízení se systémem iOS.
• 
Před použitím této funkce byste si měli do telefonu nebo zařízení nainstalovat 
aplikaci Samsung Camera Manager. Abyste mohli nainstalovat Samsung 
Camera Manager, stáhněte a nainstalujte Samsung Camera Manager Inst. z 
obchodu Google Play. Samsung Camera Manager je podporován operačním 
systémem Android 4.2.2 nebo novějším.
Připojte fotoaparát a chytrý telefon pomocí Bluetooth.
V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung Camera 
Manager.
Vyberte Závěrka Bluetooth.
Na chytrém telefonu klepněte na možnost  , abyste pořídili 
fotografii.
• 
Vyberte Stisknutí a klepněte na možnost 
, abyste pořídili jednu 
fotografii pokaždé, když klepnete na možnost 
.
• 
Vyberte Stisknutí a přidržení a klepněte na možnost 
, aby 
tlačítko [Spoušť ] zůstalo stisknuté. Znovu stiskněte tlačítko 
, aby 
se [Spoušť ] uvolnila. Při pořizování snímků pomocí sekvenčního 
snímání nebo při používání funkce Bulb vyberte Stisknutí a 
přidržení
 a klepněte na možnost 
, abyste pořizovali fotografie 
po požadovanou dobu.
• 
Klepněte na možnost 
 a začněte nahrávat video a pak klepněte 
na položku 
 a zastavte video.
• 
Ideální vzdálenost pro připojení Bluetooth mezi zařízeními se může lišit v 
závislosti na prostředí a vašem chytrém telefonu.
• 
Aby bylo možné použít tuto funkci, chytrý telefon se musí nacházet ve 
vzdálenosti 7 m od fotoaparátu.
• 
Funkce Spoušť Bluetooth se deaktivuje, pokud:
 
-
Se vypne buď fotoaparát nebo chytrý telefon.
 
-
Zařízení ztratí připojení Bluetooth.
 
-
Je připojení Bluetooth slabé nebo nestabilní.