Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
14
Fotografické koncepce
Fotograf v podřepu
Komponujte snímek s jedním kolenem dotýkajícím se země a ve 
vzpřímeném postoji těla.
Používání displeje
Chcete-li pořídit fotografie ve vysokých nebo nízkých úhlech, nakloňte 
displej nahoru nebo dolů.
Opatrně potáhněte displej směrem dolů.
Naklánějte displej od polohy 180° nahoru do polohy 45° dolů.