Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
149
Připojení a přenos > 
Připojení k chytrému telefonu
V režimu Snímání klepněte na  .
• 
Můžete také stisknout [R], a potom vybrat 
.
• 
Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace, 
vyberte možnost Další.
V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung Camera 
Manager.
• 
Chcete-li na chytrém telefonu s povolenou funkcí NFC spustit 
aplikaci automaticky, zapněte tuto funkci a umístěte chytrý telefon 
poblíž značky NFC (str. 32) na fotoaparátu. Ověřte, zda je chytrý 
telefon připojen k fotoaparátu a pak přejděte na krok 5.
Vyberte fotoaparát ze seznamu v chytrém telefonu.
• 
Chytrý telefon se může připojit pouze k jednomu fotoaparátu 
současně.
Automatické ukládání souborů do chytrého 
telefonu
Když pořídíte fotografii pomocí fotoaparátu, bude fotografie automaticky 
uložena do chytrého telefonu pomocí funkce Quick Transfer.
• 
Funkce Quick Transfer je podporována chytrými telefony nebo tablety 
s operačním systémem Android. (Některé modely nepodporují všechny 
funkce.) Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na nejnovější 
verzi. Pokud zařízení neobsahuje poslední verzi firmwaru, nemusí tato funkce 
správně pracovat.
• 
Před použitím této funkce byste si měli do telefonu nebo zařízení nainstalovat 
aplikaci Samsung Camera Manager. Abyste mohli nainstalovat Samsung 
Camera Manager, stáhněte a nainstalujte Samsung Camera Manager Inst. z 
obchodu Google Play. Samsung Camera Manager je podporován operačním 
systémem Android 4.2.2 nebo novějším.
• 
Pokud tuto funkci nastavíte, bude nastavení zachováno i při změně režimu 
Snímání.
• 
Tato funkce nemusí být v některých režimech podporována nebo nemusí být 
u některých možností snímání dostupná.
• 
Funkce Quick Transfer je podporována pouze pomocí připojení Bluetooth.
• 
Funkci Quick Transfer nelze používat, pokud je fotoaparát připojen k chytrému 
telefonu, který nepodporuje Bluetooth prostřednictvím připojení Wi-Fi.
• 
Pokud je ve fotoaparátu zaregistrován chytrý telefon, který nepodporuje 
Bluetooth, musíte jej vymazat a zaregistrovat chytrý telefon, který Bluetooth 
podporuje.