Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
150
Připojení a přenos > 
Připojení k chytrému telefonu
Na fotoaparátu potvrďte požadavek na registraci chytrého 
telefonu.
• 
Pokud už byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se 
automaticky.
• 
Ikona Quick Transfer na obrazovce fotoaparátu se změní na ikonu, 
která zobrazuje stav připojení (
).
• 
Pokud se objeví vyskakovací zpráva, která vás vyzve, abyste 
provedli nastavení automatického času, vyberte možnost Ano
abyste synchronizovali datum a čas fotoaparátu s datem a časem v 
chytrém telefonu. (str. 183)
Pořiďte fotografii.
• 
Pořízená fotografie se do fotoaparátu uloží ve své původní velikosti 
a do chytrého telefonu bude přenesen snímek náhledu. Chcete-li 
přehrát původní snímek z fotoaparátu do chytrého telefonu, vyberte 
snímek náhledu na chytrém telefonu.
• 
Pokud jste pořizovali fotografie pomocí sekvenčního snímání, bude 
do chytrého telefonu přenesa první pořízená fotografie.
• 
Je-li v chytrém telefonu aktivní funkce GPS, budou spolu se 
zachycenou fotografií uloženy i údaje z GPS.