Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
151
Připojení a přenos > 
Připojení k chytrému telefonu
Stahování vlastních režimů prostřednictvím 
chytrého telefonu
Můžete stáhnout různá nastavení snímání (film) do chytrého telefonu a 
sdílet je s fotoaparátem pomocí funkce Pro Suggest Market.
• 
Funkce Pro Suggest Market je podporována chytrými telefony a tablety 
s operačním systémem Android nebo iOS. (Některé modely nepodporují 
všechny funkce.) Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na 
nejnovější verzi. Pokud zařízení neobsahuje poslední verzi firmwaru, nemusí 
tato funkce správně pracovat.
• 
Pokud použijete zařízení se systémem iOS, bude funkce Pro Suggest Market 
podporována na zařízeních s podporou datového přenosu 3G nebo LTE.
• 
Před použitím této funkce byste si měli do telefonu nebo zařízení nainstalovat 
aplikaci Samsung Camera Manager. Abyste mohli nainstalovat Samsung 
Camera Manager, stáhněte a nainstalujte Samsung Camera Manager Inst. 
z obchodu Google Play nebo obchodu Apple App Store. Samsung Camera 
Manager je podporován operačním systémem Android OS 4.2.2, iOS 6.1 nebo 
novějším.
• 
Čtyři filmy, které byly předem nahrány do fotoaparátu, nelze smazat.
• 
Vlastní režim uložený ve fotoaparátu je automaticky sdílen s chytrým 
telefonem, když fotoaparát a chytrý telefon propojíte.
• 
Některá z nastavení snímání (film) nemusejí být fotoaparátem podporována.
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [R].
Klepněte na možnost  .
• 
Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace, 
vyberte možnost Další.
• 
Pokud fotoaparát a chytrý telefon propojíte pomocí ručního 
připojení Wi-Fi, můžete aktivovat blokování přístupu rozhraní Wi-Fi. 
(str. 183)
• 
Pokud fotoaparát a chytrý telefon propojíte pomocí ručního 
připojení Wi-Fi, není k dispozici funkce Bluetooth.
V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung Camera 
Manager.
• 
Chcete-li na chytrém telefonu s povolenou funkcí NFC spustit 
aplikaci automaticky, zapněte tuto funkci a umístěte chytrý telefon 
poblíž značky NFC (str. 32) na fotoaparátu. Ověřte, zda je chytrý 
telefon připojen k fotoaparátu a pak přejděte na krok 6.