Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
152
Připojení a přenos > 
Připojení k chytrému telefonu
Vyberte fotoaparát ze seznamu v chytrém telefonu.
• 
Chytrý telefon se může připojit pouze k jednomu fotoaparátu 
současně.
• 
Pokud je aktivní blokování přístupu rozhraní Wi-Fi a síť Wi-Fi je 
připojená, zadejte kód PIN zobrazený na fotoaparátu do chytrého 
telefonu.
Na fotoaparátu povolte připojení chytrého telefonu k 
fotoaparátu nebo potvrďte požadavek na registraci.
• 
Pokud už byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se 
automaticky.
• 
Pokud se objeví vyskakovací zpráva, která vás vyzve, abyste 
provedli nastavení automatického času, vyberte možnost Ano
abyste synchronizovali datum a čas fotoaparátu s datem a časem v 
chytrém telefonu. (str. 183)
Vyberte možnost Pro Suggest Market.
Stáhněte požadovaný film.
• 
Abyste mohli stahovat filmy z Pro Suggest Market, musíte si vytvořit 
účet Samsung.
• 
Stažené filmy se do fotoaparátu uloží jako vlastní režimy.