Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
155
Připojení a přenos > 
Odeslání fotografií e-mailem
Tipy pro připojení k síti
• 
Chcete-li používat funkce Wi-Fi, musíte vložit paměťovou kartu.
• 
Kvalita síťového připojení je určena přístupovým bodem.
• 
Čím delší je vzdálenost mezi fotoaparátem a přístupovým bodem, tím 
déle připojení k síti potrvá.
• 
Pokud jiné zařízení v blízkosti vašeho fotoaparátu používá stejný signál 
radiofrekvence, může dojít k selhání připojení.
• 
Pokud název přístupového bodu není v anglickém jazyce, fotoaparát 
nebude moci zařízení vyhledat nebo se název může zobrazit chybně.
• 
Informace o nastavení sítě a heslo vám sdělí administrátor sítě nebo její 
poskytovatel.
• 
V závislosti na typu kódování se počet čísel v heslu může lišit.
• 
Připojení sítě WLAN nemusí být možné ve všech prostředích.
• 
Fotoaparát může zobrazit tiskárny umožňující připojení k síti WLAN, 
které jsou uvedeny v seznamu přístupových bodů. Nebude možné se 
připojit k síti pomocí tiskárny.
• 
Fotoaparát nelze připojit k síti a televizoru současně.
• 
Připojení k síti může spustit nabíjení. Poplatky závisí na podmínkách 
smlouvy.
• 
Pokud se nemůžete k síti WLAN připojit, zkuste jiný přístupový bod 
z dostupného seznamu přístupových bodů.
• 
Dostupná připojení k síti se mohou v jednotlivých státech lišit.
• 
Funkce WLAN fotoaparátu musí být v souladu s místními zákony o 
rozhlasovém vysílání. Souladu s ustanoveními docílíte, budete-li funkce 
sítě WLAN využívat pouze v zemi, kde jste fotoaparát zakoupili.
• 
Postup při nastavení sítě se může lišit v závislosti na podmínkách sítě.
• 
Nepřistupujte do sítí, k nimž nemáte oprávnění.
• 
Před připojením k síti zkontrolujte, zda je baterie zcela nabita.
• 
Soubory, které přenášíte do dalšího zařízení, nemusí být zařízením 
podporovány. V takovém případě použijte k přehrávání souborů počítač.
• 
Rychlost sítě se může lišit v závislosti na specifikacích Wi-Fi 
podporovaných přístupovým bodem.