Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
156
Připojení a přenos > 
Odeslání fotografií e-mailem
Zadávání textu
Zde se dozvíte, jak zadávat text. Ikony v tabulce umožňují pohybovat 
kurzorem, měnit velikost apod. Pro vstup klepněte na klávesu.
Ikona
Popis
Změna velikosti.
Přepínání mezi režimem Symbol/Číslo a normálním režimem.
• 
Klepnutím vložte mezeru.
• 
Přetažením doleva nebo doprava změňte vstupní jazyk.
Uložení zobrazeného textu.
Vymazání posledního znaku.
• 
V některých režimech můžete používat pouze anglickou abecedu bez ohledu 
na jazyk displeje.
• 
Počet znaků, který lze zadat, se liší v závislosti na situaci.
• 
Zobrazení obrazovky závisí na režimu vstupu.
• 
Klepnutím a podržením klávesy zadejte znak do pravého horního rohu 
klávesy.