Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
157
Připojení a přenos > 
Odeslání fotografií e-mailem
Odeslání fotografií e-mailem
Můžete odesílat fotografie uložené ve fotoaparátu e-mailem. Více 
informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“. (str. 156)
V režimu Přehrávání klepněte na 
.
• 
Ve zobrazení miniatur vyberte 
 
ĺ
 soubor a stiskněte tlačítko 
[f]. Můžete vybrat až 5 souborů. Celková velikost nesmí 
přesáhnout 7 MB.
Připojte se k síti WLAN. (str. 153)
Vyberte pole Odesílatel, zadejte e-mailovou adresu a pak 
klepněte na položku 
.
• 
Pokud jste již dříve ukládali údaje, vloží se automaticky. (str. 158)
• 
Adresu ze seznamu předchozích odesilatelů použijete výběrem 
položky 
 
ĺ
 adresa.
Vyberte pole Příjemce, napište e-mailovou adresu a pak 
klepněte na položku 
.
• 
Chcete-li používat adresu ze seznamu předchozích zájemců, 
vyberte položku 
 
ĺ
 adresa.
• 
Další příjemce přidáte výběrem možnosti 
. Můžete zadat až 30 
příjemců.
• 
Chcete-li odstranit adresu ze seznamu, vyberte možnost 
.
Vyberte možnost Další.
Vyberte pole Poznámka, napište komentář a pak klepněte na 
položku 
.
Vyberte možnost Odeslat.
• 
Fotoaparát odešle e-mail.
• 
Pokud se nepodaří odeslat e-mail, obdržíte zprávu s výzvou 
k opětovnému odeslání.