Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
158
Připojení a přenos > 
Odeslání fotografií e-mailem
• 
I když se zdá, že byla fotografie přenesena úspěšně, problémy s e-mailovým 
účtem příjemce mohou způsobit, že fotografie bude odmítnuta nebo 
označena jako nevyžádaná pošta.
• 
Pokud není dostupná síť nebo pokud je nesprávně nastaven e-mailový účet, 
nepodaří se vám e-mail odeslat.
• 
E-mail nelze odeslat, pokud souhrnná velikosti souborů přesáhne 7 MB. 
Pokud je rozlišení zvoleného snímku vyšší než 2M, dojde k automatickému 
přeformátování, aby se rozlišení snížilo.
• 
Pokud je odeslání zprávy blokováno zadáním přístupových údajů nebo 
firewallem, obraťte se na svého správce sítě nebo poskytovatele připojení.
• 
Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné 
soubory.
Ukládání informací o odesílateli
V e-mailové nabídce je možné měnit nastavení pro ukládání informací 
o odesílateli. Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání 
textu“
. (str. 156)
V režimu Přehrávání klepněte na 
.
• 
Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN 
prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového 
bodu.
• 
Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá 
dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 153)
Stiskněte tlačítko [f].
Vyberte možnost Nastavení odesílatele.
Vyberte položku Jméno, zadejte vaše jméno a pak klepněte na 
položku 
.
Nastavení odesílatele
Zpět
Jméno
Uložit
E-mail
Resetovat