Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
15
Fotografické koncepce
• 
Chcete-li zachytit autoportrét, nastavte možnost Automatický 
autoportrét
 na hodnotu Zapnout, otočte displej o 180° nahoru a 
klepněte na objekt na displeji. (str. 33)
• 
Pokud fotoaparát nepoužíváte, nechte displej zavřený.
• 
Displej naklánějte pouze v povoleném rozsahu. V opačném případě by mohlo 
dojít k poškození fotoaparátu.
• 
Dávejte pozor, abyste displej při naklánění nepoškodili.
• 
Pokud fotoaparát nedržíte rukama a displej je nakloněný směrem nahoru, 
použijte stativ. V opačném případě může dojít k poškození fotoaparátu.
• 
Nepřeklápějte displej nahoru, pokud je na fotoaparátu nasazen externí blesk. 
V opačném případě může dojít k poškození fotoaparátu.
Snímání pod nízkým úhlem
Snímek pod nízkým úhlem je snímek pořízený fotoaparátem umístěným 
pod úrovní vašich očí a pohledem na objekt zespodu.
Snímání pod vysokým úhlem
Snímek pod vysokým úhlem je snímek pořízený fotoaparátem umístěným 
nad úrovní vašich očí a pohledem na objekt shora.