Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
159
Připojení a přenos > 
Odeslání fotografií e-mailem
Vyberte položku E-mail, napište e-mailovou adresu a pak 
klepněte na položku 
.
Vyberte možnost Uložit a uložte změny.
• 
Chcete-li odstranit vaše údaje, vyberte možnost Resetovat.
Nastavení e-mailového hesla
V e-mailové nabídce můžete nastavit heslo pro e-mail. Více informací o 
vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“. (str. 156)
V režimu Přehrávání klepněte na 
.
• 
Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN 
prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového 
bodu.
• 
Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá 
dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 153)
Stiskněte tlačítko [f].
Vyberte možnost Nastavení hesla 
ĺ
 Zapnout.
• 
Deaktivaci hesla provedete výběrem možnosti Vypnuto.
Po zobrazení vyskakovacího okna vyberte tlačítko OK.
Zadejte 4číselné heslo.
Zadejte heslo znovu.
Po zobrazení vyskakovacího okna vyberte tlačítko OK.
Pokud heslo zapomenete, můžete je obnovit výběrem možnosti Resetovat na 
obrazovce pro nastavení hesla. Pokud resetujete údaje, budou odstraněny dříve 
uložené údaje nastavení uživatele a e-mailová adresa.