Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
160
Připojení a přenos > 
Odeslání fotografií e-mailem
Změna e-mailového hesla
V e-mailové nabídce můžete změnit heslo pro e-mail. Více informací o 
vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“. (str. 156)
V režimu Přehrávání klepněte na 
.
• 
Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN 
prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového 
bodu.
• 
Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá 
dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 153)
Stiskněte tlačítko [f].
Vyberte možnost Změna hesla.
Zadejte současné 4číselné heslo.
Zadejte nové 4číselné heslo.
Zadejte nové heslo znovu.
Po zobrazení vyskakovacího okna vyberte tlačítko OK.