Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
161
Připojení a přenos
Prohlížení fotografií nebo videí na televizoru
K přehrávání souborů z fotoaparátu na televizoru, který podporuje funkce 
domácí sítě, použijte funkci Wi-Fi nebo kabel USB.
Bezdrátové připojení
V režimu Přehrávání klepněte na 
.
Vyberte   nebo  .
• 
Pokud se zobrazí zpráva průvodce, vyberte možnost OK.
• 
Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN 
prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového 
bodu.
• 
Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá 
dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 153)
• 
Pokud zvolíte 
, zobrazí se na fotoaparátu seznam souborů, které 
lze sdílet s televizorem. Počkejte, dokud ostatní zařízení fotoaparát 
nerozpoznají.
Připojte svůj televizor k síti a aktivujte příslušnou funkci.
• 
Více informací naleznete v návodu k použití televizoru.
Připojte fotoaparát k televizoru.
• 
Pokud zvolíte 
, vyberte televizor, ke kterému se chcete připojit, ze 
seznamu na fotoaparátu.
• 
Pokud zvolíte 
, aktivujte televizor a vyberte fotoaparát ze 
seznamu na televizoru, abyste jej připojili.
Procházení sdílených fotografií nebo videí.
• 
Více informací k vyhledání fotoaparátu a prohlížení snímků a videí 
na televizoru naleznete v návodu k použití k televizoru.
• 
V závislosti na typu televizoru nebo podmínkách sítě se videa 
nemusejí přehrávat plynule.
Přístupový bod
Ÿ
  Fotoaparát je připojen k televizoru prostřednictvím bezdrátové sítě.