Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
162
Připojení a přenos > 
Prohlížení fotografií nebo videí na televizoru
• 
Můžete sdílet až 1 000 předchozích souborů.
• 
Na obrazovce televizoru můžete vidět pouze snímky nebo videa pořízená 
tímto fotoaparátem.
• 
Rychlost bezdrátového připojení mezi fotoaparátem a televizorem se může 
lišit v závislosti na specifikacích přístupového bodu.
• 
Pokud je fotoaparát připojen ke dvěma televizorům, může být přehrávání 
pomalé.
• 
Fotografie a videa budou sdíleny v původních velikostech.
• 
Tuto funkci můžete používat pouze s televizorem, který podporuje funkce 
domácí sítě.
• 
Sdílené fotografie a videa nebudou uloženy v televizoru, můžete je však uložit 
ve fotoaparátu v závislosti na specifikacích televizoru.
• 
Přenos fotografií a videí do televizoru může trvat nějakou dobu v závislosti 
na podmínkách sítě, počtu souborů, které chcete sdílet, nebo na velikosti 
souborů.
• 
Pokud vypnete fotoaparát nestandardním způsobem v průběhu prohlížení 
fotografií nebo videí na televizoru (např. vyjmutím baterie), televizor bude 
považovat fotoaparát stále za připojený.
• 
Pořadí fotografií nebo videí na fotoaparátu se může lišit od pořadí na 
televizoru.
• 
Podle počtu sdílených fotografií nebo videí může načtení fotografií a videí a 
dokončení procesu úvodního nastavení trvat delší dobu.
• 
Pokud během prohlížení fotografií na televizoru používáte neustále dálkové 
ovládání televizoru nebo pokud provádíte na televizoru další operace, nemusí 
tato funkce fungovat správně.
• 
Pokud ve fotoaparátu změníte pořadí fotografií nebo pokud je setřídíte 
během prohlížení na televizoru, je nutné opakovat proces úvodního 
nastavení, aby se seznam fotografií v televizoru aktualizoval.
• 
Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné 
soubory.
• 
Pro připojení televizoru k přístupovému bodu doporučujeme použít síťový 
kabel. Minimalizuje se tak „zasekávání“ videa, se kterým se můžete setkat při 
streamování obsahu.
• 
Pokud jiné zařízení v blízkosti vašeho fotoaparátu používá stejnou 
radiofrekvenci, může během přehrávání obsahu dojít k zasekávání videa. 
Doporučujeme zkusit jiné kanály na přístupovém bodě. Další informace o 
změně kanálu přístupového bodu vám sdělí výrobce vašeho přístupového 
bodu.
• 
Chcete-li zobrazit soubory na televizoru, povolte na přístupovém bodu režim 
multicast.
• 
Videa 1920X1080 (60p) lze přehrávat pouze na televizorech s rozlišením Full 
HD nebo UHD, které umožňují přehrávání videí 60p.
• 
3D soubory můžete prohlížet pouze na televizorech nebo monitorech 
kompatibilních se 3D.
• 
Přehrávání videa nemusí být možné u zařízení, která nepodporují kodeky 
HEVC.
• 
Přehrávání videa UHD nemusí u některých televizorů fungovat správně.